Nastavenia zvukov a upozornení môžete spravovať v Menu → Nastavenia → Oznámenia.

Oznámenia
V tejto ponuke si môžete úplne vypnúť/zapnúť všetky zvuky, alebo môžete zapnúť/vypnúť oznámenia o Maximálnej rýchlosti, Upozornení na ostrú zákrutu, Železničnom priecestí, parkovacom asistentovi.

Feedback

Was this helpful?

Yes No
You indicated this topic was not helpful to you ...
Could you please leave a comment telling us why? Thank you!
Thanks for your feedback.

Post your comment on this topic.

Post Comment