Funkciu Dashcam môžte spravovať v Menu → Nastavenia → Dashcam.

Tu si môžete nastaviť viaceré možnosti pre funkciu Dashcam:

  • vybrať si kvalitu/rozlíšenie pre nahrávky, čo ovplyvní veľkosť video súboru v úložisku
  • nastaviť dĺžku jedného videa, na výber je: 2, 5, 10, alebo 15 minút
  • možnosť automaticky vytvoriť trvalú kópiu nahrávaného videa v prípade ak sa vyskytne kolízia, čo sa vyhodnocuje z údajov od pohybových senzorov v telefóne/tablete
  • či sa má súčasne s videom nahrávať aj zvuk
  • nahrávanie jedným ťuknutím – nahrávanie sa spustí okamžite po stlačení ikonky Dashcam v rýchlom menu, bez toho aby sa najprv zobrazila obrazovka s náhľadom kamery
  • automatické spustenie nahrávania – Dashcam začne nahrávať keď rýchlosť prvýkrát presiahne 15 km/h
  • prekrytie videa

Feedback

Was this helpful?

Yes No
You indicated this topic was not helpful to you ...
Could you please leave a comment telling us why? Thank you!
Thanks for your feedback.

Post your comment on this topic.

Post Comment