Sygic GPS Navigation je offline navigačná aplikácia, ktorá na fungovanie nevyžaduje online pripojenie. Online pripojenie je potrebné len pri úvodnej inštalácii a aktivácii softvéru a pri inštalácii máp a aktualizácií. Online pripojenie je nevyhnutné aj pre služby ako dopravné informácie, ceny pohonných hmôt a upozornenia na mobilné radary.

Uistite sa, že máte nainštalované všetky mapy a aktualizácie v pohodlí domova alebo na mieste so stabilným Wi-Fi pripojením. Na dlhšie cesty sa uistite, že máte kompatibilnú nabíjačku, aby ste predišli vybitiu batérie zariadenia.

Dôležité! Platené licencie a aplikácie v aplikácii nie je možné použiť na iných platformách, ako je Android alebo Windows phone.

Feedback

Was this helpful?

Yes No
You indicated this topic was not helpful to you ...
Could you please leave a comment telling us why? Thank you!
Thanks for your feedback.

Post your comment on this topic.

Post Comment