Sygic GPS Navigácia využíva dva základné druhý režimov – režim navigácie a režim prehliadania mapy, v závislosti od toho, či si iba prehliadate mapu alebo sa už navigujete na vypočítanej trase.

V režime navigácie zobrazuje navigačná obrazovka mapu okolia so zvýraznenou trasou. Akonáhle sa priblížite ku križovatke, zobrazí sa šípka v smere, v ktorom máte pokračovať. Okrem navigácie krok po kroku poskytuje navigačná obrazovka množstvo ďalších užitočných informácií:

 1. Smer nadchádzajúceho odbočenia, Vzdialenosť k nadchádzajúcemu odbočeniu, Návesť pred najbližšou križovatkou
 2. Body záujmu na trase
 3. Asistent jazdných pruhov
 4. Zmena priblíženia a 2D/3D zobrazenia
 5. Centrum hlásení
 6. Aktuálna poloha
 7. Maximálna rýchlosť na aktuálnej ulici/ceste a vaša aktuálna rýchlosť
 8. Aktuálna ulica
 9. Prehľad trasy
 10. Čas príchodu, zostávajúci čas a vzdialenosť do cieľa
 11. Rýchle menu

Režim prehliadania mapy umožňuje efektívnejšie skúmanie mapy a vášho okolia, výber adresy priamo klikom na mapu, prípadne vyhľadanie špecifickej adresy alebo bodu záujmu v hornej časti obrazovky:

 1. Menu
 2. Vyhľadávacie okno
 3. Obľúbené / Kontakty
 4. Bod záujmu (POI)
 5. Aktuálna pozícia
 6. Obľúbené miesto
 7. Ovládanie priblíženia mapy a 2D/3D zobrazenia
 8. Zacentrovať na aktuálnu pozíciu / Zmena mapovej orientácie
 9. Rýchle menu

Feedback

Was this helpful?

Yes No
You indicated this topic was not helpful to you ...
Could you please leave a comment telling us why? Thank you!
Thanks for your feedback.

Post your comment on this topic.

Post Comment