Cez Hlavné menu → Nastavenia → Dopravné informácie je možné povoliť/zakázať zobrazovanie premávky.
Vezmite prosím do úvahy, že Aktuálne dopravné informácie sú jednou z platených funkcií a vyžadujú internetové pripojenie.

Informácie o premávke v reálnom čase môžete povoliť/zakázať tlačidlom v hornej časti obrazovky, tieto informujú o kolónach či dopravných zápchach.
Povoliť/zakázať môžete tiež upozornenia na spomalenia na trase a ponuky na zmenu trasy pre vyhnutie sa zápche.

  • Oznámenie o doprave – Upozorňuje na výrazné spomalenie na vašej trase
  • Nájdená rýchlejšia trasa – navrhuje alternatívy trasy, pre vyhnutie sa zápche, pokiaľ je k dispozícii rýchlejšia trasa

Feedback

Was this helpful?

Yes No
You indicated this topic was not helpful to you ...
Could you please leave a comment telling us why? Thank you!
Thanks for your feedback.

Post your comment on this topic.

Post Comment