Nastavenia Bluetooth môžte spravovať v Menu → Nastavenia → Bluetooth.

Bluetooth
Môžete nastaviť výstup hlasových pokynov a upozornení. Vyberte možnosť Predvolené nastavenie zariadenia alebo Prehrať cez reproduktor telefónu.

Ak vyberiete možnosť Predvolené nastavenie zariadenia, Sygic bude prehrávať zvuky, pokyny a varovania z externe pripojeného reproduktora (napríklad ak ste k reproduktorom auta pripojení cez Bluetooth).

Prehrať cez Bluetooth (HFP) – Prehrajte hlasové pokyny a upozornenia z iného výstupného zariadenia, napr. autorádio alebo zariadenie handsfree.

Feedback

Was this helpful?

Yes No
You indicated this topic was not helpful to you ...
Could you please leave a comment telling us why? Thank you!
Thanks for your feedback.

Post your comment on this topic.

Post Comment