Aktualizáciu máp vykonáte nasledovne:

  1. Choďte do Menu → Spravovať mapy.
  2. Stlačte tlačidlo Aktualizovať a nové mapy sa začnú sťahovať.
  3. Počkajte kým sa dokončí sťahovanie.

Upozornenie: Najprv aktualizujte aplikáciu cez Apple App Store. Je potrebné aktualizovať všetky mapy naraz. Ak zvolíte aktualizáciu iba niektorých máp, všetky ostatné staršie mapy budu vymazané a na zariadení Vám ostanú iba tie, ktoré ste aktualizovali. Taktiež je veľmi dôležité, aby sa aktualizácia máp neprerušila, inak bude potrebné všetky mapy zmazať a znovu stiahnuť.

Feedback

Was this helpful?

Yes No
You indicated this topic was not helpful to you ...
Could you please leave a comment telling us why? Thank you!
Thanks for your feedback.

Post your comment on this topic.

Post Comment