Pre pridanie prejazdového bodu do trasy je potrebné vytvoriť trasu s počiatočným a cieľovým bodom.
1. Na obrazovke s vybratou trasou zvoľte možnosť Pridať zastávku +.
2. Následne máte môžete zvoliť prejazdový bod pomocou vyhľadávacieho panela/ z mapy/ z histórie vyhľadávania adries → zvoľte želanú možnosť → vyberte požadovaný bod prejazdu → Pridať do trasy
3. Trasa bude prepočítaná so zahrnutím prejazdového bodu. (poradie prejazdných bodov môžete upraviť posúvaním políčok s adresou za pravý okraj)

Feedback

Was this helpful?

Yes No
You indicated this topic was not helpful to you ...
Could you please leave a comment telling us why? Thank you!
Thanks for your feedback.

Post your comment on this topic.

Post Comment