Akým spôsobom aplikácia vypočítava cestu na základe vašich preferencií sa nastavuje cez Menu → Nastavenia → Trasa a navigácia

Výpočet trasy nastavuje algoritmus voľby trasy na základe dĺžky a ekonomického faktora

  • Najrýchlejšia – zaberie najmenej času
  • Najkratšia – zohľadňuje vzdialenosť do cieľa
  • Ekonomická trasa – zohľadňuje predpokladanú spotrebu

Možnosti trasy umožňuj zapnúť / vypnúť prejazd cez rôzne typy ciest:

  • Spoplatnené cesty
  • Nespevnené cesty
  • Diaľnice
  • Trajekty
  • Spoplatnené vjazdy do mesta

Režim jazdy umožňuje voľbu medzi zobrazením mapy počas navigácie vo formátoch: 3D, 2D a 2D s orientáciou na sever.
Asistent jazdných pruhov zobrazuje, v ktorom jazdnom pruhu by ste mali ísť, pre plynulé zaraďovanie na križovatkách
Zobrazenie križovatky zobrazuje realistické 3D znázornenia diaľničných križovatiek
Automatické priblíženie zabezpečuje automatické približovanie a odďaľovanie mapy
Ovládanie zoomu umožňuje manuálne nastavenie priblíženia cez tlačidlá „+“/„-“ a 2D/3D na mape
Aktuálna ulica zobrazuje názov ulice, po ktorej idete

Feedback

Was this helpful?

Yes No
You indicated this topic was not helpful to you ...
Could you please leave a comment telling us why? Thank you!
Thanks for your feedback.

Post your comment on this topic.

Post Comment