Vytvorenú trasu je možné uložiť medzi Obľúbené a následne ju použiť kedykoľvek neskôr.

  1. Po tom, ako vytvoríte trasu, kliknite v Rýchlom menu (tlačidlo s 3 bodkami v pravom dolnom rohu) na ikonu Informácie o trase.
  2. Následne kliknite na ikonu Srdiečka v ľavej časti displeja.
  3. Posledným krokom je úprava názvu trasy, a stlačením tlačidla Pridať jej pridanie medzi Obľúbené položky.

Feedback

Was this helpful?

Yes No
You indicated this topic was not helpful to you ...
Could you please leave a comment telling us why? Thank you!
Thanks for your feedback.

Post your comment on this topic.

Post Comment