1. Zmena štartovacieho bodu – z mapy

  • Vyhľadajte akúkoľvek adresu cez okno vyhľadávania alebo ťuknite kdekoľvek do mapy, a zobrazí sa šedý “bod”, ktorý môžete jednoducho zmeniť na štartovací bod vašej trasy.
  • Vysuňte nahor spodné menu.
  • Zvoľte možnosť Nastaviť ako štartovací bod
  • Šedý bod na mape za zmení na zelený bod A

Feedback

Was this helpful?

Yes No
You indicated this topic was not helpful to you ...
Could you please leave a comment telling us why? Thank you!
Thanks for your feedback.

Post your comment on this topic.

Post Comment