Pre zmenu jazyka aplikácie, postupujte cez Menu → Nastavenia → Jazyk a hlas.

Jazyk určuje nastavenie písaných inštrukcií a ovládania aplikácie.
Hlasové pokyny umožňujú voľbu hlasu pre zvukové inštrukcie z aplikácie.

Vybrať si možete medzi ľudskými hlasmi a TTS hlasmi.
Ľudské hlasy poskytujú všetky hlasové pokyny potrebné pre navigáciu – informujú o smere, vzdialenosti… prirodzene znejúcim hlasom, neposkytujú však hovorené názvy miest a ulíc. Tieto sú poskytované priamo aplikáciou Sygic.
TTS hlasy sú schopné syntetizovať akýkoľvek text, vedia povedať aj názvy ulíc a čísla ciest. Okrem toho ponúkajú možnosť nastavenia vlastných upozornení cez Menu → Nastavenia → Oznámenia → pre jednotlivé kategórie prostredníctvom možnosti Zvuk. Hlasy TTS sú súčasťou operačného systému, preto dostupnosť a ponuka závisí od nastavení v systéme zariadenia.

Feedback

Was this helpful?

Yes No
You indicated this topic was not helpful to you ...
Could you please leave a comment telling us why? Thank you!
Thanks for your feedback.

Post your comment on this topic.

Post Comment