Rýchle menu poskytuje okamžitý prístup k dôležitým funkciám aplikácie počas navigovania. Otvoríte ho kliknutím na tri bodky, ktoré sa nachádzajú v pravom dolnom rohu mapy.


Rozpoznávanie značiek
Fotoaparát vášho telefónu sníma cestu pred vozidlom a rozpoznáva dopravné značky s rýchlostnými obmedzeniami.

Real View Navigation
Funkcia rozšírenej reality, využíva fotoaparát vášho telefónu na zobrazenie navigačných pokynov na cestu pred vami. Navigačné inštrukcie neuvidíte na mape, ale priamo na ceste, po ktorej práve šoférujete.

Dashcam
Funkcia nahráva video záznam z jazdy a v prípade nehody automaticky uloží video.

Head up Display
Pre bezpečnejšiu jazdu v noci, zabezpečuje premietanie špeciálne optimalizovaných navigačných inštrukcií na čelné sklo auta, aby ste počas šoférovania nemuseli spúšťať oči z vozovky.

Zvuky
Zapnutie / Vypnutie zvukov v aplikácii.

Pridať bod trasy
Body trasy sú miesta, ktorými chcete prechádzať počas vašej trasy, kým dorazíte do cieľa.
Môžete pridať či už len jeden alebo aj viacero bodov do vašej trasy. Trasa sa automaticky prepočíta, aby prechádzala cez pridané body.

Vynechať bod trasy
Zruší najbližší bod trasy, ak ste ho predtým pridali.

Zmeniť na chôdzu / jazdu
Umožňuje prepnutie režimu navigácie v závislosti od toho, či používate automobil alebo sa presúvate peši.

Zrušiť trasu
Zruší vypočítanú trasu v režime navigovania.

Informácie o trase
Zobrazuje naplánovanú trasu aj s rozšírenými možnosťami jej úprav.

Feedback

Was this helpful?

Yes No
You indicated this topic was not helpful to you ...
Could you please leave a comment telling us why? Thank you!
Thanks for your feedback.

Post your comment on this topic.

Post Comment