Pokiaľ poznáte presné súradnice Vášho cieľa, môžete ich priamo zadať do vyhľadávacej lišty. GPS súradnice sa dajú zadať v 3 rôznych formátoch. Prvý je formát „stupne, minúty, sekundy“, napríklad N48°08′35″ E17°07′50″. Tento formát môžete zadať do vyhľadávacej lišty bez špeciálnych znakov „N48 8 35 E17 7 50“

Druhý formát je podobný, ale namiesto sekúnd sa použijú minúty s decimálnou hodnotou, napríklad N48° 8.583′ E17° 7.833′. Rovnako ako v prvom formáte, ani teraz nie je potrebné zadávať špeciálne znaky: „N48 8.583 E17 7.833“

Posledný formát používa výhradne stupne v decimálnom tvare: 48.146718 17.132678. V takomto tvare ich aj vložíte do vyhľadávača. V tomto formáte často nebudú použité písmená značiace North/South/West/East, ale namiesto toho kladná hodnota značí North/East a záporná hodnota South/West súradnicu.

Feedback

Was this helpful?

Yes No
You indicated this topic was not helpful to you ...
Could you please leave a comment telling us why? Thank you!
Thanks for your feedback.

Post your comment on this topic.

Post Comment