Od verzie 18.4.2 Sygic GPS Navigácie majú naši zákazníci možnosť zakúpiť si získavanie mapových aktualizácií každý mesiac, spolu teda až 12 aktualizácií máp ročne. Toto ročné predplatné sa dá zakúpiť cez menu v Sygic aplikácii → Sygic Store. Prémiová licencia musí byť aktivovaná aby sa táto ponuka zobrazila.

Feedback

Was this helpful?

Yes No
You indicated this topic was not helpful to you ...
Could you please leave a comment telling us why? Thank you!
Thanks for your feedback.

Post your comment on this topic.

Post Comment