Niekedy aplikácia zobrazí správu, že sa pokúša získať polohu. Väčšinou to trvá iba chvíľu, ale v niektorých situáciách môžu nastať komplikácie. Vaše zariadenie Váš nemôže lokalizovať kvôli jednej z nasledujúcich príčin:

 • Nachádzate sa v budove, tunely alebo na pozícii kde je GPS signál blokovaný nejakou fyzickou prekážkou. Vzhľadom na to, že GPS signál nedokáže prejsť cez pevné prekážky, môže trvať dlhšie než sa k vám GPS signál dostane ak vôbec. Preto akékoľvek riešenie GPS problémov musí byť realizované vonku, s čistým výhľadom na oblohu, neblokovanú budovou ani nijakým iným objektom.
 • Pokiaľ ste vypli lokalizačné služby v nastaveniach Vášho zariadenia. Nastavenie polohy musí byť zapnuté celý čas počas používania GPS Navigácie.
 • Doplnkové informácie o polohe (tzv. A-GPS) z mobilnej siete sú preťažené, poškodené alebo sa neaktualizujú. Táto príčina môže mať za následok dlhšie získavanie polohy (čo by normálne nastalo okamžite).

Ak sa vyššie nenachádza odpoveď alebo riešenie, prosím, postupujte takto:

 • Vypnite a znovu zapnite Vaše zariadenie. Týmto krokom môžeme v prípade, že problém pretrvá, vylúčiť systémovú chybu.
 • Zapnite lokalizačné služby na svojom zariadení. Uistite sa, že Lokalizačné služby sú zapnuté na vašom zariadení v aplikácii iOS Nastavenia → Súkromie → Lokalizačné služby. Naša Sygic aplikácia musí byť povolená v tejto službe.
 • Obnovte pôvodné nastavenia. Otvorte aplikáciu Sygic a choďte do Menu → Nastavenia, a v spodnej časti menu ťuknite na tlačidlo Obnoviť pôvodné nastavenia. Zavrite a znovu otvorte aplikáciu. Táto procedúra obnoví všetky nastavenie aplikácie na pôvodné. Nijakým spôsobom to neovplyvní Vaše osobné dáta ako obľúbené miesta, cesty a podobne.
 • Vyskúšajte tvrdý reštart Vášho iPhonu
  Na iPhone 4, 4S, 5, 5S, 6 alebo 6S: Podržte naraz tlačidlo “Power button” a “Home Button”, kým neuvidíte Apple logo.
  Na iPhone 7/7+: Podržte naraz Power tlačidlo a tlačidlo pre zníženie hlasitosti až kým neuvidíte Apple logo
  Na iPhone 8/8+/X alebo novšom: Stlačte tlačidlo pre zvýšenie hlasitosti, potom tlačidlo pre zníženie hlasitosti, a potom stlačte a podržte Power tlačidlo až kým neuvidíte Apple logo
  (Poznámka: toto neovplyvní žiadne vase uložené data).
 • Zvážte chybu zariadenia
  Pokiaľ napriek všetkému máte stále zlý príjem GPS signálu, mali by ste zvážiť kontaktovanie predajcu alebo výrobcu Vášho zariadenia kvôli možnej oprave.
 • Úplné preinštalovanie aplikácie. Môže sa stať, že ani jeden z predchádzajúcich krokov nepomohol a Sygci stále vás stále nedokáže lokalizovať – v takom prípade, ako posledné riešenie, vykonajte prosím úplne preinštalovanie aplikácie

Feedback

Was this helpful?

Yes No
You indicated this topic was not helpful to you ...
Could you please leave a comment telling us why? Thank you!
Thanks for your feedback.

Post your comment on this topic.

Post Comment