Mobilné rýchlostné radary sú voliteľným, plateným doplnkom k navigácii a do Sygic aplikácie sme tento produkt pridali od verzie 18.7.0

Informácie o mobilných rýchlostných radaroch (napríklad lokality, kde dopravná polícia meria rýchlosť prenosnými zariadeniami) si vyžadujú internetové pripojenie lebo sa musia často a opakovane aktualizovať. Údaje sú čerpané od externého dodávateľa s jednou z najväčších databáz rýchlostných radarov na svete.

Aj vy môžete nahlásiť v Sygic aplikácii mobilný radar ťuknutím na ikonku „!“ ľavom dolnom rohu. Tieto radary nahlásené používateľmi budú zobrazené iba niekoľko hodín a následne automaticky odstránené, pretože radar bol už za tú dobu pravdepodobne presunutý.

Funkciu je možné využiť v týchto krajinách:

Andorra, Argentína, Austrália, Belgicko, Brazília, Bulharsko, Chorvátsko, Česká republika, Čile, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Hongkong, Írsko, Južná Afrika, Kanada, Lotyšsko, Litva, Luxembursko, Maďarsko, Malajzia, Malta, Mexiko, Nemecko, Nový Zéland, Nórsko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Ruská federácia, Singapur, Slovensko, Slovinsko, Srbsko, Španielsko, Švédsko, Taiwan, Taliansko, Thajsko, Ukrajina, USA, Veľká Británia

Feedback

Was this helpful?

Yes No
You indicated this topic was not helpful to you ...
Could you please leave a comment telling us why? Thank you!
Thanks for your feedback.

Post your comment on this topic.

Post Comment