Informácie o trase nájdete cez Rýchle menu počas navigácie.
Táto možnosť umožňuje zobraziť prehľad informácií o trase ako aj detailné navigačné pokyny k vami zvolenej trase, ako pokyny krok za krokom s informáciou o vzdialenostiach, smeroch zmeny jazdy a názvami ulíc/ciest, zdržanie na trase, rýchlostné kamery a ďalšie.

Feedback

Was this helpful?

Yes No
You indicated this topic was not helpful to you ...
Could you please leave a comment telling us why? Thank you!
Thanks for your feedback.

Post your comment on this topic.

Post Comment