Spustite Dashcam v rýchlom menu (tri bodky v pravom dolnom rohu obrazovky) klepnutím na ikonu Dashcam. Po otvorení Dashcamu môžete spustiť nahrávanie ťuknutím na červené tlačidlo nahrávania v pravom dolnom rohu.

Stlačením tlačidla X v ľavom hornom rohu sa vrátite naspäť do navigačného módu (Dashcam bude stále nahrávať na pozadí). V ľavom hornom rohu sa zobrazí ikona REC, jej stlačením sa dostanete naspäť do Dashcamu.

Feedback

Was this helpful?

Yes No
You indicated this topic was not helpful to you ...
Could you please leave a comment telling us why? Thank you!
Thanks for your feedback.

Post your comment on this topic.

Post Comment