V prvom rade sa Vám chceme ospravedlniť za takúto skúsenosť. Nižšie nájdete bežné riešenia podobných problémov:

  1. Skúste vynútene ukončiť aplikáciu Sygic.
    1. Na iPhone X a novšom alebo na iPade so systémom iOS 12 potiahnite na ploche prstom nahor z dolnej časti obrazovky a uprostred obrazovky na chvíľu zastavte. Na iPhone 8 alebo staršom dvojitým stlačením tlačidla Domov zobrazte naposledy používané aplikácie.
    2. Potiahnutím náhľadu aplikácie Sygic nahor zatvorte príslušnú aplikáciu.
  2. Vypnite a znovu zapnite Vaše zariadenie. Vylúči sa tým malá alebo náhodná chyba systému.
  3. Preinštalovanie aplikácie. V prípade, že predchádzajúce kroky nepomohli, skúste preinštalovať aplikáciu Sygic. Nezabudnite si zálohovať dáta priamo v Sygic aplikácii v menu → Nastavenia → Cloudová služba.

Feedback

Was this helpful?

Yes No
You indicated this topic was not helpful to you ...
Could you please leave a comment telling us why? Thank you!
Thanks for your feedback.

Post your comment on this topic.

Post Comment