Nastavenia Zálohovania môžte spravovať v Menu → Nastavenia → Zálohovanie a obnova.

Sygic GPS Navigácia využíva iCloud na zálohovanie a obnovu uložených dát. Dáta sú uložené na iCloud a aplikácia dáta buď stiahne do zariadenia, alebo nahrá dáta na iCloud – podľa toho, ktoré dáta su novšie. Zálohované sú nasledujúce dáta: obľúbené lokácie, obľúbené trasy, importované MIesta (Body záujmu), nedávne miesta.

Feedback

Was this helpful?

Yes No
You indicated this topic was not helpful to you ...
Could you please leave a comment telling us why? Thank you!
Thanks for your feedback.

Post your comment on this topic.

Post Comment