Aktualizácie pre aplikáciu Sygic GPS Navigation sú dostupné zdarma. Vydávame ich pravidelne a sú dostupné priamo cez Apple App Store.

V prípade, ak je dostupná nová aktualizácia, upozorní Vás na to samotná aplikácia apple App Store.

Na systéme iOS 13 alebo novšom:

  1. Otvorte App Store .
  2. Kliknite na váš profilový obrázok Apple ID v pravom hornom rohu.
  3. Ak už máte čakajúce aktualizácie, budú sa nachádzať v dolnej časti obrazovky. Ak chcete zoznam obnoviť, jednoducho potiahnite prstom smerom nadol.
  4. Ak máte aktualizácie pripravené, kliknite na „Aktualizovať všetko“ v hornej časti zoznamu aktualizácií.

Na systéme iOS 12 alebo staršom:

  1. Otvorte aplikáciu Apple App Store
  2. Choďte do sekcie “Aktualizácie”
  3. Kliknite na “Sygic GPS Navigation”
  4. Kliknite na tlačítko “Aktualizovať”

Aktualizácie niekedy nebývajú dostupné naraz všetkým užívateľom. Miesto toho sa vydávajú na postupne sa zvyšujúci počet užívateľov, čím sa snažíme predísť potencionálnym problémom zo strany serverov, napríklad pri sťahovaní aktualizácii máp. Zvyčajne bývajú aktualizácie dostupné do 7 dní od vydania.

Feedback

Was this helpful?

Yes No
You indicated this topic was not helpful to you ...
Could you please leave a comment telling us why? Thank you!
Thanks for your feedback.

Post your comment on this topic.

Post Comment