Upozorňujeme, že týmto krokom sa odstránia aj všetky údaje súvisiace a uložené v aplikácii, napríklad vaše obľúbené miesta alebo importované POI. Preto môžete zvážiť použitie možnosti zálohovania iCloud v aplikácii Sygic → Ponuka → Nastavenia → Cloudová služba pred preinštalovaním.

  • Odstráňte aplikáciu Sygic z vášho iPhone. Klepnite a podržte na ikone aplikácie Sygic
  • Ak používate iOS 13 alebo novší, klepnite na Odstrániť aplikáciu.
  • Pre systémy iOS 12 alebo staršie kliknite na ikonu „X“ na ikone Sygic a stlačením tlačidla Odstrániť aplikáciu odstráňte.
  • Nainštalujte Sygic GPS Navigation znova priamo z App Store: https://apps.apple.com/app/sygic-gps-navigation-maps/id585193266

Feedback

Was this helpful?

Yes No
You indicated this topic was not helpful to you ...
Could you please leave a comment telling us why? Thank you!
Thanks for your feedback.

Post your comment on this topic.

Post Comment