Ak sa aplikácia pri sťahovaní máp zasekne alebo ak sa sťahovanie mapy nedokončí bez ohľadu na to, koľkokrát sa ju pokúsite stiahnuť, existuje niekoľko krokov na riešenie problémov, ktoré môžete vyskúšať:

  1. Vypnite a znova zapnite zariadenie.
  2. Uistite sa, že máte v pamäti zariadenia dostatok voľného miesta
  3. Skúste použiť internetový prehliadač a skontrolovať, či máte prístup na internet – ak nie, potom je pravdepodobné, že ide o problém so sieťou, pravdepodobne pomôže jednoduché reštartovanie routeru.
  4. Skontrolujte tiež firewall alebo antivírusovú aplikáciu, ktorá by mohla blokovať sťahovanie.
  5. Spustite Sygic a prejdite do menu → Nastavenia → a vyberte „Obnoviť pôvodné nastavenia“ úplne dole. Po resete reštartujte aplikáciu.
  6. Ak máte k dispozícii viac ako jedno iOS zariadenie, skúste tiež stiahnuť mapu do druhého zariadenia. Ak sa problém vyskytuje na rovnakom pripojení na dvoch zariadeniach, skúste použiť iné sieťové pripojenie.

Feedback

Was this helpful?

Yes No
You indicated this topic was not helpful to you ...
Could you please leave a comment telling us why? Thank you!
Thanks for your feedback.

Post your comment on this topic.

Post Comment