Elektrické vozidlá (EV) sa stávajú čoraz obľúbenejšími, infraštruktúra nabíjacích staníc však stále nie je ideálna. Chceme však podporiť našich používateľov, aby jazdili „zelenšie“, a preto sme sa rozhodli implementovať mód EV priamo do našej aplikácie.

V našom EV móde môžete ľahko nájsť nabíjacie stanice vo vašom okolí, naplánovať trasu k najbližšej nabíjacej stanici a dokonca aj zaplatiť za nabíjanie priamo v aplikácii Sygic.

Spolupracujeme so spoločnosťou Plugsurfing, ktorá vodičom elektrických vozidiel poskytuje prístup k najväčšej nabíjacej sieti v Európe.

Poznámka: Režim EV vyžaduje verziu Sygic 18.7 alebo novšiu.

Feedback

Was this helpful?

Yes No
You indicated this topic was not helpful to you ...
Could you please leave a comment telling us why? Thank you!
Thanks for your feedback.

Post your comment on this topic.

Post Comment