การ Void รายการสินค้า สามารถ เลือกรายการ Void ได้ ออก เป็น 2 แบบ คือ

  • Void Item เฉพาะรายการที่ยังไม่คิดเงิน (รายการค้างอยู่บนโต๊ะ)
  • Void ฺBill บิลที่จ่ายเงินไปแล้ว

Void Item เฉพาะรายการที่ยังไม่คิดเงิน (รายการค้างอยู่บนโต๊ะ)

  1. เลือกรายการสินค้าที่ต้องการ Void และกด ปุ่ม
  2. เลือกจำนวน สินค้าที่ต้องการ และเหตุผล

Void ฺBill บิลที่จ่ายเงินไปแล้ว

  1. เข้า เมนู DashBorad
  2. กดปุ่ม Void Bill และใส่เหตุผลที่ต้องการ