การขายสินค้าแต่ละชิ้นสามารถตัดสต็อกได้หลายวิธี ซึ่งในบนนี้จะสอนถึงการ สร้าง / ตัด สต็อกใบแบบต่างๆ