1. เลือกชนิดรายงาน รายจ่าย
  2. เลือกเดือนของรายงาน
  3. เลือกประเภทของรายได้ รายรับ
  4. เลือกวันที่ของรายจ่าย หรือเลือกAll เพื่อแสดงทั้งหมด