Minimum Stock

Minimum Stock จะแจ้งเตือนไปยัง Email ตอนปิดร้าน ในกรณ๊สินค้าน้อยกว่าค่า Min

  1. เลือกรายการสินค้า และกดปุ่ม แก้ไข
  2. ใส่จำนวน Minimum Stock และกดปุ่ม Save
  3. หากต้องการดูรายละเอียดของ Stock เข้าไปที่ Transaction
  4. เลือกวันที่ที่ต้องการตรวจสอบ

การติดTag (เพื่อให้ง่ายต่อการ ค้นหา และการจัดหมวดหมู่)

  1. เลือกรายการสินค้า และเลือก
  2. ใส่หน่วยนับของสินค้า เช่น ขวด,กิโลกรัม