การตั้งค่าเพื่อให้ต่างๆสำหรับการใช้งาน เช่น ชื่อร้าน / จำนวนโต๊ะ / ชนิดการจ่ายเงิน และ อื่นๆ การตั้งค่าเหล่านี้ตั้งค่าเพียงครั้งแรกคร้ังเดียวเท่านั้น จากนั้นก็สามารถใช้งานได้เลย (สามารถแก้ไข setting ได้ภายหลัง)