หากต้องการย้ายรายการสินค้า หรือ ย้ายโต๊ะ

  1. เลือกรายการสินค้าโดยการคลิกที่ชื่อสินค้า สามารถเลือกได้มากกว่า 1 รายการ หรือ หากไม่เลือกสินค้าเลย (0 รายการ) จะเป็นการย้ายทั้งโต๊ะ
  2. ให้กดเครื่องหมาย
  3. ใส่หมายเลขโต๊ะปลายทางที่ต้องการ

จากนั้นรายการสินค้าจะทำการย้ายโดยทันที