วิธีการสร้าง Stock Item

  1. เข้าไปที่หน้าโปรแกรม Stock และ กดปุ่ม
  2. ใส่ชื่อสินค้า และ หน่วยสินค้าลงในช่อง Stock
  3. กดปุ่ม 1.เพื่อตรวจสอบรายการ และ กดปุ่ม 2. เพื่อทำการบันทึกรายการ