1. เลือกรายงาน สินค้า
  2. เลือกวันที่
  3. เลือกการแสดงผล By Best Seller , By Group , By qty
  4. กดปุ่ม