ในทุกวันๆก่อนการใช้งาน ต้องทำการเปิดร้าน และเลือกโหมดการขายให้ถูกต้อง

  • Open as Cashier : หมายถึง เครื่องที่จะใช้ในการจ่ายเงินได้ / ยกเลิก / ย้าย / ใส่ส่วนลดได้
  • Open as Terminal : หมายถึง เครื่องที่วางตามจุดการสั่งอาหารต่างๆ จะสั่งอาหารได้เท่านั้น (Package 1390+)
  • Open as Read only : หมายถึง เครื่องที่จะใช้ดูข้อมูลอย่างเดียว ไม่สามารถสั่งอาหารได้ (Package 1390+)

หมายเหตุ หากเข้าโหมดผิด อาจจะเกิดการทำงานที่ผิดพลาดได้

วิธีการเปลี่ยนโหมดการใช้งาน

  1. เลือก Tap Dashbaord
  2. เลือก ออกจากโหมดการใช้งาน