หากรายการสินค้าหมด และเพื่อป้องกันการสั่งรายการเพิ่ม ซึ่งต้องมายกเลิกในภายหลัง

ให้เลือกไปยัง รายการของสินค้า และกดคลิ๊กขวา เพื่อ ใช้คำสั่ง Set sold out


และ หากต้องการยกเลิกคำสั่ง Set Sold out กดคลิ๊กขวา ของรายการสินค้าชนิดนั้น และกดอีกครั้ง

(ระบบโปรแกรมจะทำการ ยกเลิก soldout ให้อัตโนมัติในวันถัดไป)