เพื่อรับทราบถึงยอดขายต่างๆ Report สามารถแยกได้ตามชนิดรายงานดังนี้ และยังสามารถ Export ไปยังรูปแบบต่างๆได้