รายการสินค้าย่อย [Subitems] : ใช้สำหรับสร้างรายการที่มี ขนาด หรือ ราคาแตกต่างกัน หรือ ชนิดของวัตถุดิบต่างกัน

  • ปีกไก่ทอด (เล็ก 100บาท), ปีกไก่ทอด (กลาง 150บาท), ปีกไก่ทอด (ใหญ่ 200บาท)
  • ข้าวผัด (ไก่ 80 บาท), ข้าวผัด (หมู 80 บาท), ข้าวผัด (กุ้ง 100 บาท), ข้าวผัด (ปู 100 บาท)
  1. เข้าไปที่ ผู้จัดการ เลือก Select Group เลือก กลุ่มรายการสินค้า
  2. เลือกเมนูที่ต้องการ จะเห็น Add Subitems ทางด้านขวา
  3. ใส่ชื่อรายการสินค้า / ราคา และกด Save
  4. เลือก Edit กด Remove Regular ออก และ Save