กดหน้า ใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบ

1.เลือกวันที่
2.เลือกใบกำกับภาษี แล้วกด view3.แก้ข้อมูลด้านขวา4.แก้ไขเสร็จแล้วกด update