นิยามของเมนูจะประกอบด้วย 4 กลุ่ม

  1. ชนิด [Type] : ใช้สำหรับแยกประเภทสินค้าว่าเป็นชนิดไหน จะประกอบด้วย อาหาร, เครื่องดื่ม, ของว่าง, อื่นๆ
  2. กลุ่ม [Group] : ใช้สำหรับรวมกลุ่มในหมวดเดียวกันไว้เพื่อง่ายต่อการค้นหารายการ เช่น กินเล่น, ทอด, ต้มตำ, ต้ม/ยำ , เหล้า, เบียร์
  3. รายการสินค้า [Item] : คือสินค้าที่ใช้ในการขายและชื่อจะปรากฎในใบเสร็จ ซึ่ง Item จะอยู่ใน group นั้นๆ เช่น ปีกไก่ทอด, เฟรนด์ไฟร์
  4. รายการสินค้าย่อย [Subitems] : ใช้สำหรับสร้างรายการที่มี ขนาด หรือ ราคาแตกต่างกัน หรือ ชนิดของวัตถุดิบต่างกัน
    1. ปีกไก่ทอด (เล็ก 100บาท), ปีกไก่ทอด (กลาง 150บาท), ปีกไก่ทอด (ใหญ่ 200บาท)
    2. ข้าวผัด (ไก่ 80 บาท), ข้าวผัด (หมู 80 บาท), ข้าวผัด (กุ้ง 100 บาท), ข้าวผัด (ปู 100 บาท)
  5. Topping : คือรายการสินค้าย่อยที่เพิ่มไปใน Item และจะบวกราคาเข้าไปใน Item นั้นๆ
  6. Comment : คือข้อความที่แจ้งพ่อครัวว่า Item นั้น ต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม