1. เข้าไปที่ Setting
  2. เข้าไปที่ Employees Pin
  3. กด Addnew
  4. ตั้งชื่อและรหัส ที่ต้องการ
  5. ตั้งค่า ความสามารถของผู้ใช้ ต่างๆ