การลดราคาสินค้า สามารถลดราคาได้ 2 วิธี คือ ลดราคา % และ ลดราคา จำนวนเงิน

  1. เลือกรายการที่ต้องการ ลดราคา
  2. กดปุ่ม และใส่% หรือราคา ตามต้องการ

Tip สามารถลดราคา ทั้งกลุ่มสินค้าได้

เลือก เลือกType ของสินค้า

และใส่จำนวน % หรือ ราคาที่ต้องการ ลด