หากต้องการ ลดราคาสินค้าทั้งหมดเป็น service หรือ ลดราคาท้ายบิล หรือ vat% สามารถใส่แก้ไขได้ดังนี้

  1. กดปุ่ม Price
  2. เลือกรายการที่ต้องการ
  3. ใส่ชนิดของรายการ และจำนวนเลข
  4. ราคาส่วนลดจะขึ้นตามที่กำหนดไว้