1. เลือกชนิดรายงาน บิลขาย
  2. เลือก Pick Date หรือ Pick Month (Excel)
  3. เลือกวันที่ หรือ เดือน
  4. กดปุ่ม