การแยกรายการของสินค้าคือ การแยกบิลจ่าย หรือ ลูกค้าที่นั่งทานอาหารในโต๊ะ ต้องการคิดเงินค่าสินค้าก่อน หรือต้องการคิดเฉพาะบางรายการก่อน เท่านั้น

ตัวอย่าง

  1. เลือกรายการที่ต้องการคิดแยกบิล
  2. กดปุ่ม และใส่หมายเลข 2 ในรายการสินค้าที่ต้องการ
  3. กด Bill No. และเลือก Bill 2
  4. หน้าต่างรายการที่ Split Bill
  5. คิดเงินตามปกติ