1. โหลด Driver จาก http://www.niceloop.com/Hardware และแตกไฟล์ไว้ที่ Desktop
  2. เข้าไปที่ Device and Printers และเลือก Add a printer
  3. เลือก Add Local Printer เลือก Next
  4. เลือก Have Disk และ เลือกไฟล์ Printer Driver ที่ได้โหลดเอาไว้ และตั้งชื่อ Printer เป็น Cashier
  5. กด Next จนเสร็จการติดตั้ง
  6. คลิ๊กขวา เลือก Printer Properties เลือก Port เลือก Add Port เลือก Standard TCP/IP Port
  7. ใส่ IP Port 192.168.1.200 ( สำหรับ ปริ้นเตอร์ แคชเชียร์) และกด Next จนเสร็จการติดตั้ง
  8. เลือก Device Settings ตั้งค่า Cash Drawer เป็น No Cash Drawer และ Feed เป็น 12mm. และ Beeper เป็น No Beeping และกด Apply