รายงานยอดขาย

  1. เข้าที่
  2. เลือกชนิดรายงานยอดขาย
  3. เลือกวันที่
  4. เลือกประเภทการแสดงของรายงาน
  5. กด GO