V Sygic Store nájdete aktuálne ponuky produktov predplatného Premium+.

Nákupy sa uskutočňujú výhradne prostrdníctvom Sygic Store, do ktorého sa dostanete cez ľavé horné menu (☰) aplikácie Sygic.
Kliknutím na ponuku jednotlivých produktov zobrazíte ďalšie informácie o produkte, popis si pozorne prečítajte.
Zvoľte produkt a tlačidlom Kúpiť v spodnej časti obrazovky prejdite k platbe.

Sygic store ponúka aj možnosť obnoviť vaše nákupy. Ak ste zakúpili produkt prostredníctvom systému iOS a chcete tento nákup aktivovať, zvoľte možnosť “Obnoviť/spravovať nákupy” → “Obnoviť” → zadajte prihlasovacie heslo pre váš Apple ID účet

Vezmite prosím na vedomie!:
! pre úspešné obnovenie licencie musíte byť prihlásení do zariadenia s rovnakým Apple účtom, ako ste použili pri nákupe

Vaše aktívne licencie môžete skontrolovať cez Obnoviť/Spravovať licencie, tu uvedené licencie by mali byť aktívne.

Feedback

Was this helpful?

Yes No
You indicated this topic was not helpful to you ...
Could you please leave a comment telling us why? Thank you!
Thanks for your feedback.

Post your comment on this topic.

Post Comment