Sygic Navigácia si pamätá Vaše predošlé ciele, aby Vám uľahčila návrat na posledné alebo často navštevované miesta. História cieľov sa zobrazuje hneď po kliknutí do vyhľadávacieho okna.

Okrem toho si môžete sami zvoliť svoje “Obľúbené adresy”. Alebo synchronizovať adresy Kontaktov vo Vašom zariadení s aplikáciou.

Pre navigáciu na už vyhľadávané miesta, kliknite na vyhľadávacie okno, skôr než začnete zadávať názov alebo súradnice máte možnosť vybrať si z listu už vyhľadávaných cieľov. Vyberiete požadovanú adresu, zvoľte možnosť Ukázať trasu a spustite navigovanie tlačidlom „Štart“.

Pre navigáciu na vami uložené miesta, kliknite na ikonu Srdiečka napravo od vyhľadávacieho okna. Zobrazí sa zoznam vašich uložených Obľúbené miesta/ trasy a Kontakty
Presný postup spravovania nájdete v príslušných sekciách manuálu, obľúbených miest alebo trasy

Cez ikonu Srdiečka je taktiež možné zvoliť navigovanie na adresu kontaktu uloženú na zariadení. Zvoľte záložku Kontakty, vyberte kontakt, zvoľte možnosť Ukázať trasu a spustite navigovanie tlačidlom „Štart“.

Feedback

Was this helpful?

Yes No
You indicated this topic was not helpful to you ...
Could you please leave a comment telling us why? Thank you!
Thanks for your feedback.

Post your comment on this topic.

Post Comment