Pre pridanie prejazdového bodu do trasy je potrebné vytvoriť trasu s počiatočným a cieľovým bodom.

Na obrazovke so zvolenou trasou, predtým ako sa začnete navigovať, zvoľte možnosť Pridať zastávku +.
Miesto môžete vybrať vyhľadaním na mape alebo vyhľadaním cez vyhľadávač, zadaním adresy alebo súradníc.

Trasa bude prepočítaná so zahrnutím prejazdových bodov. (poradie prejazdných bodov môžete upraviť posúvaním políčok s adresou cez ikonu ☰ na pravej strane vyhľadávačov navolených bodov A B C = štart/ prejazd/ cieľ)

Feedback

Was this helpful?

Yes No
You indicated this topic was not helpful to you ...
Could you please leave a comment telling us why? Thank you!
Thanks for your feedback.

Post your comment on this topic.

Post Comment