Aplikácia Sygic vypočíta možnosti trasy, po zvolení možnosti “Ukázať trasu” po výbere bodu cieľa (pozri Výber cieľa).

Pred samotným spustením navigácie je k dispozícii niekoľko možností na prispôsobenie a zobrazenie informácií o trase.

Obrazovka výberu trasy obsahuje niekoľko možností a informácií:

1. Na mape môžete vidieť jeden až tri návrhy trasy, ktoré boli nájdené, so stručnými informáciami v spodnej lište. Zelená značka “A” oznečuje začiatok trasy a červená značka “XY” cieľ.

2. Trasa odporúčaná aplikáciou je označená výraznejšou modrou farbou. Ak je ponúkaných viac možností trasovania, môžete vybrať ktorúkoľvek z narhnutých trás posunutím spodnej lišty doľava alebo zvolením preferovanej trasy zobrazenej na mape.

3. V ľavom hornom rohu môžete cez ikonu < zrušiť výber trasy a vrátiť sa k prehliadaniu mapy.

4. Vymeniť poradie počiatočný a cieľový bod.

5. Upraviť body jazdy úprava bodov trasy.

6. Pridať zastávky/prejazdové body

7. Nastaviť možnosti trasy,vybrať režim navigácie: Jazda/ Chôdza, vyhnúť sa diaľniciam, spoplatneným cestám, spoplatneným zónam, trajektom, nespevneným cestám. Tieto možnosti môžu byť sivé, ak nie sú použiteľné pre aktuálnu trasu, a možno ich nastaviť samostatne pre každú krajinu, ktorou trasa vedie.

8. Spodná lišta zobrazuje viac informácií o aktuálne zvolenej trase a tlačidlo “Štart”, ktoré spustí navigáciu. Keď vytiahnete spodnú lištu nahor, zobrazia sa možnosti uložiť trasu do obľúbených, prehrať ukážku trasy, zdieľanie trasy a export trasy vo formáte GPX, a zoznam prehľadu navigačných inštrukcií. Ak má vaša trasa začiatočný bod odlišný od vašej aktuálnej polohy, tlačidlo “Štart” sa bude nazývať “Náhľad” a automaticky vám umožní prehranie ukážky trasy, nie skutočnú navigáciu.

Feedback

Was this helpful?

Yes No
You indicated this topic was not helpful to you ...
Could you please leave a comment telling us why? Thank you!
Thanks for your feedback.

Post your comment on this topic.

Post Comment